PROJECT TITLE TEAM MEMBERS MENTOR
Acoustic Research Augustine Tan Jun Hui,
Foo Lin Geng,
Choo Han Ye,
Akash Prashant Omble
Chen Jer Ming
Autonomous Structure Inspection Timothy Liu Kaihui,
Ong Xiang Qian,
Cordeiro Dominic Gabriel Tan,
Tanvi Ravindra Thombre,
Fariha Ahsan
Foong Shaohui
Bowlinsight Joel Tan Arlindo Silva
büd Ang You Shan,
Fariha Ahsan,
Grace Tan Hui Min,
Tanvi Ravindra Thombre
Luo Jianxi
Exploration of Design Methodology in Start Up Culture Yustynn Panicker Nazry Bahwari
Farnsworth-Hirsch IEC Particle Accelerator Hybrid Design as a Nuclear Fusion Reactor for Neutron Transmutation Doping of Substances Samuel Low Yuen Wei,
Tan Li Yang,
Ivan Low Lee Huei,
John Chan Kar Onn,
Krishna Penukonda,
Abbo Rebekah,
Akash Prashant Omble,
Joel Tan
 Massimiliano Colla
Neutron Source from a Farnworth-Hirsch Fusion Reactor Low Yuen Wei Samuel Massimiliano Colla
Parameter based denoising technology analysis and development with machine learning Xu Licheng,
He Jiabei,
Yang Peng,
Yang Qirui
Yajuan Zhu (Julia)
Participation in ‘International Seminar for Engineering Leaders 2017’ and present Jason Swee Shao Wen Tan U-Xuan
Predicting Personality with Emoji Usage Frequency in Computer-Mediated Communication Yan Linxuan,
Chen Xiaoming,
Wu Shangjing
Yow Wei Quin
SUTD Duckietown Branch Wang Tianduo,
Luo Yifan,
Wei Letong,
Wu Xiaomeng
Chen Jia Jia
VERA: The Salon of tomorrow – A Human Computer Interaction (HCI) approach to revolutionise the customer experience during hair treatment services Kenneth Ng,
Naomi Wong,
Lionell Loh
Arlindo Silva